about usem note cards

Een korte geschiedenis van de usem-kaartjes

Toen ik op enig moment nieuwe visitekaartjes nodig had, wilde ik eens iets anders proberen dan het geëigende werk. Mijn denken hierover spoelde uiteindelijk aan bij het idee om mooie blanco kaartjes te kopen en deze handgeschreven de mijne te maken.

Ik kon die dingen echter nergens vinden!

Vreemd, dacht ik, heel vreemd. Wat ik zocht was toch niks anders dan een notitiekaartje? Waarom kent ieder product z’n beminnelijke varianten, maar zijn we voor die o zo belangrijke dagelijkse notities, invallen en kattebelletjes aangewezen op goedkope, vergankelijke memootjes.

Dat moest anders

Ik heb m’n keukentafel omgebouwd tot tekentafel en ben op zoek gegaan naar het allerbeste papier: papier dat blanco is, zonder wit te zijn, dat stevig aanvoelt, maar zich altijd voegt naar je pen, en dat bovendien rekening houdt met de wereld om ons heen.

Laat je verleiden

Slechts een handvol ontwerpen, met elkaar verbonden door hun universele formaat, hebben uiteindelijk de eindstreep gehaald – en nu is het de beurt aan anderen. Laat je verleiden door de lijntjes en de vlakken; schrijf, teken, kleur, krabbel, vouw, geef ze weg, hou ze vast, voel… gebruik ze: use’m!

Met vriendelijke groet,

Gijs de Werker - founder of usem.nl

Eigenaar Usem en zelfbenoemd ambassadeur van het handgeschreven woord

Twitter: @Gijsdewerker
LinkedIn: GijsdeWerker

A brief history of the usem note cards

When I needed new business cards some while ago, I wanted to go for something a little different than the usual. My mind finally gave a hearty nod of agreement when I got the idea to buy good quality blank cards and use my own penmanship to personalize them.

But I couldn’t find them anywhere!

Odd, I thought, very odd. Wasn’t what I was looking for basically a simple note card? Why oh why does every product have zillions of lovable variations, but are we forced to write our daily notes, brain waves and scribbles on cheap memo pads.

There had to be a better way

I transformed my kitchen table into a design desk and went on a quest for the best paper ever: blank paper, but not blindingly white, substantial to the touch, but nevertheless always accommodating to your pen, and moreover – respectful of the environment.

A small number of models, connected by their size, finally made it to the finish line, and now they are passed on into the hands of others. Let yourself be tempted by the lines and fields; write, draw, color, scribble, fold, give them away, hold on tight, feel … use’m!

Kind regards,

Gijs de Werker - founder of usem.nl

Owner of Usem and self-proclaimed ambassador of the handwritten word

Twitter: @Gijsdewerker
LinkedIn: GijsdeWerker