Privacy policy usem

Privacy

Privacy staat bij Usem hoog in het vaandel. We verzamelen zo weinig mogelijk gegevens van onze klanten en we zorgen ervoor dat die gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Onze eigen gegevens

Usem
Coornhertlaan 28
3707 ZL Zeist

info@usem.nl
0031 6 20703121

Eigenaar: Dorien Kool-De Werker
Oprichter: Gijs de Werker
Kamer van Koophandel: 9295.47.23

Opslaan persoonsgegevens: wat en wanneer?

Usem slaat alleen (persoons)gegevens van je op als je producten bij ons bestelt of een mail stuurt. Het gaat om de gegevens die je zelf opgeeft bij het afrekenen of mailen. Je kunt ons altijd vragen om je gegevens te laten verwijderen of aan te passen. Stuur dan een mail naar info@usem.nl.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, maar dat doen we zo bescheiden mogelijk. Het interesseert ons niet wat je verder op internet doet. Puntsgewijs:

1. We maken gebruik van Google-Analytics cookies;

2. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

3. De IP-adressen zijn geanonimiseerd;

4. ‘Gegevens delen’ staat uit;

5. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

reCAPTCHA

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA; hierop zijn het Google privacybeleid en algemene voorwaarden van toepassing.

Servers

De gegevens worden opgeslagen op de servers van Google en van Argeweb in Amsterdam.

Doeleinden

Wij gebruiken jouw gegevens in de eerste plaats om je de bestelling toe te sturen. Andere doeleinden kunnen zijn: het versturen van een mailing/nieuwsbrief of opname van je foto in het usem-museum. In al die gevallen zullen we eerst je toestemming vragen. En uiteraard kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Derden

We delen geen informatie met derden.

Vragen

We hebben ons privacybeleid zo kort en zo helder mogelijk proberen op te schrijven. Heb je toch nog vragen, stuur dan een e-mail naar info@usem.nl.

Zeist, 20 februari 2024

Privacy

Privacy is of paramount importance to Usem. We collect as little information as possible from our customers and we ensure that this information is treated confidentially.

Our own data

Usem
Coornhertlaan 28
3707 ZL Zeist
the Netherlands

info@usem.nl
0031 6 20703121

Owner: Dorien Kool-De Werker
Founder: Gijs de Werker
Chamber of Commerce: 9295.47.23

Save personal data: what and when?

Usem only stores your (personal) data if you order products from us or send an email. It is about the data that you provide when paying or emailing. You can always ask us to have your data removed or modified. Send an email to info@usem.nl.

Google Analytics

We use Google Analytics, but we do that as modestly as possible. We do not care about what you do on the internet. Point by point:

1. We use Google Analytics cookies;

2. We have entered into a processing agreement with Google;

3. The IP addresses are anonymous;

4. ‘Sharing data’ is off;

5. We do not use other Google services in combination with the Google Analytics cookies.

reCAPTCHA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Servers

The data is stored on the servers of Google and of Argeweb in Amsterdam, the Netherlands.

Purposes

We use your data in the first place to send you the order. Other purposes can be: sending a mailing / newsletter or recording your photo in the usem museum. In all these cases we will first ask for your permission. And of course you can revoke that permission at any time.

Third parties

We don’t share the information with third parties.

Questions

We have tried to write down our privacy policy as briefly and clearly as possible. If you still have questions, send an email to info@usem.nl.

Zeist, February 20, 2024